Main Page | Viet Page | English Page
BuddhaSasana, Buddhist website by Binh Anson


Click here for English version

Cài phông Unicode Việt-Phạn


(1) Đa số các kinh sách tài liệu của Thư Viện BuddhaSasana dùng phông chữ Times New Roman (cài trong các hệ Microsoft Windows), dựa theo chuẩn quốc tế Unicode.

(2) Tuy nhiên, Thư Viện có lưu một số kinh sách có kèm theo các chữ Phạn (Pali, Sanskrit) dùng phông chữ VU-Times. VU-Times là bộ phông chữ rất giống phông Times New Roman của Microsoft, nhưng có thêm 38 ký tự Pàli-Sanskrit và 2 biểu tượng Bánh xe Pháp (EE80 & EE81). Bộ phông chữ nầy do cư sĩ Hồ Phước Hùng, Hoa Kỳ (www.vn.net), chế tạo, gồm đầy đủ 4 mặt chữ: thường, nghiêng, đậm và nghiêng đậm.

(3) Ngoài ra, chúng tôi cũng phổ biến các kinh sách dựa trên bộ kinh A-Hàm, nguồn Hán tạng, trong đó có nhiều chú thích bằng chữ Hán và chữ Phạn. Để đọc các tài liệu này, quý độc giả cần cài phông Arial Unicode MS của Microsoft (có sẵn trong các bộ phần mềm MS Office) và phông CN-Times nâng cấp của cư sĩ Chân Nguyên (xem trang web www.daouyen.comwww.phatviet.com ).

(4) Cách thức tải và cài phông: Các phông chữ được lưu trong dạng nén Zip, cần phải được giải nén trước khi cài vào máy vi tính.

a) Tải phông: Phông chữ được nén lại thành một tập tin ZIP: vu-times-vp.zip, khoảng 658 KB.

*  Xin bấm vào đây để tải phông: vu-times-vp.zip  
(Nếu không tìm được, xin gửi email đến chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi tập tin trực tiếp đến quí vị.)

b) Lưu vào đĩa cứng: Sau khi tải về, quí vị hãy chép vào một ngăn chứa tạm trong ỗ đĩa cứng, thí dụ: ngăn C:\TMP .

c) Giải nén: Chạy trình WinZip (hoặc UnZip, PKZip, v.v...) để giải nén tập tin trên, tạo ra 4 tập tin mới:

- vuTimes.ttf (thường, normal);
- vuTimesItalic.ttf (nghiêng, italic);
- vuTimesBold.ttf (đậm, bold);
- vuTimesBoldItalic.ttf (nghiêng đậm, bold-italic)

d) Cài phông vào máy:

- Trên màn hình, bấm My Computer. Bấm Control Panel. Bấm Fonts
- Bấm Files, rồi Install New Fonts
- Chỉ định ngăn chứa (Folders) để tìm phông chữ là C:\TMP
- Bấm Select All. Bấm OK

e) Các phông khác: Thực hiện quy trình tương tự như trên, để tải và cài các bộ phông liệt kê dưới đây. Tất cả các bộ phông này đều chứa đầy đủ các ký tự Việt-Phan.

Các bộ phông chữ Unicode với đầy đủ ký tự Việt-Phạn

vu-times-vp.zip (658 Kb) Hồ Phước Hùng
vu-arial-vp.zip (636 Kb) Hồ Phước Hùng
mt-sanvijjo-vp.zip  (427 Kb) Tỳ kheo Minh Tịnh

(5) Xem thêm: Hướng dẫn cách dùng phông Unicode Việt-Phạn 


 Ghi chú:

(i) Chuẩn quốc tế Unicode bao gồm 64 ngàn ký tự (2**16 = 65,536) của tất cả các dạng chữ lưu hành trên toàn thế giới. Thật ra, tiêu chuẩn 6 bytes của UTF-8 của Unicode, trên lý thuyết, có thể bao gồm hơn 2 tỷ ký tự -- 2,147,483,648 (2**31).

(ii) Để sử dụng cho phần lớn các kinh sách Việt, bộ font cần phải chứa các ký tự Việt, Phạn (Pali-Sanskrit) và Hán. Các bộ fonts chuẩn của Microsoft kèm theo với các loại Windows (Times New Roman, Arial, Courier, ...) chỉ có chứa các ký tự Việt -- ngoại trừ Tahoma (version 3.05, 2002) có chứa đầy đủ ký tự Phạn, nên chỉ dùng được cho các văn bản thông thường.

* Cho các văn bản có chứa các ký tự Việt và Phạn (Pali-Sanskrit), có thể dùng các bộ fonts sau đây, nhỏ gọn và đa dạng hơn:

- VU-Times
- VU-Arial
- VU-TriChlor (7 fonts)
- CN-Times (thu gọn)
- CN-Arial (thu gọn)
- Sanvijjo
- Doilagiang
- Garland-
- MS Tahoma
- Thryomanes
- Code2000
- Titus Cyberbase
- Simpl
- Gentium
- Caslon
- Element

* Cho các văn bản có chứa các ký tự Việt, Phạn và Hán, các bộ fonts sau đây có chứa tương đối đầy đủ các ký tự quy định bởi chuẩn Unicode:

- Arial Unicode MS: do Microsoft chế tạo, dạng sans serif, kèm theo trong các bộ phần mềm Office
- CN-Times nâng cấp: do cư sĩ Chân Nguyên chế tạo, dạng serif
- Bitstream Cyberbit, dạng serif.

-ooOoo-


Main Page | Viet Page | English Page

last updated: 20-02-2007