Can Ban Phat Giao - Binh Anson

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Căn Bản Phật Giáo

Bình Anson

NXB Tổng Hợp TP HCM
TL. 2005 - PL. 2549


  

Mục lục

[01] Tóm tắt căn bản Phật Giáo
[02] Tám pháp thế gian
[03] Về hạnh Bố Thí
[04] Về Chánh Ngữ
[05] Rằm tháng Sáu: Ngày Chuyển Pháp Luân
[06] Sơ lược về Lý Duyên Khởi
[07] Về Bát Quan Trai Giới
[08] Niệm ân đức Tam Bảo
[09] Về pháp tu thiền
[10] Vài câu vấn đáp về hành thiền

Lời cảm tạ

Chân thành cám ơn Sư cô Liễu Pháp và đạo hữu PMN đã giúp ý kiến hiệu đính bản thảo đầu tiên. -- Bình Anson (02-2005)

-ooOoo-

 Ðầu trang | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Mục lục[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 02-02-2005