Canh La Vo Uu

BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font

Cành Lá Vô Ưu

Mục Lục

  1. [Tu là cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt]
  2. [Nguồn gốc mê tín]
  3. [Tình thương sẽ không còn khi người ta cần ngon miệng]
  4. [Cuộc đời tương đối mà!]
  5. [Ðức Phật là bậc thầy các nhà khoa học]
  6. [Tất cả pháp không cố định]
  7. [Phá rừng tre gai]
  8. [Nước có dậy sóng không]
  9. [Nụ cười bất diệt]

.oOo.

Lời Mở Ðầu

Trong thời gian yên tu, những điều mắt thấy tai nghe có cảm hứng, chúng tôi viết lại thành tập sách nhỏ bé nầy, tựa đề là "Cành Lá Vô Ưu".

Vì trong lúc yên tu, chúng tôi không muốn để mất thời gian tra khảo, nên những chứng liệu trong đây nhớ đâu ghi đó chưa hẳn hoàn toàn chính xác.

Chúng tôi viết những bài này với tư cách hành giả, chỉ muốn đọc giả đọc hiểu để ứng dụng tu, chớ không phải học giả dẫn chứng liệu cụ thể cho ngừơi đọc dễ bề nghiên cứu. Bệnh của chúng tôi là, cái gì thấy hay, không thể ôm ấp trong lòng, mà phải phô bày cho mọi người cùng biết; cái gì cảm thấy có lợi ích cho cuộc sống đều trình bày ra cho mọi người được lợi ích. Có thể đây là bệnh chủ quan của chúng tôi, song có trình bày ra dù người đọc có thực hành hay không, lòng mình cũng cảm thấy an ổn.

Mong các đọc giả cảm thông với lòng chân thành của chúng tôi.

Thiền viện Thường Chiếu
Ngày đầu xuân 1994
Thích Thanh Từ

Chân thành cám ơn anh Dương Quí Thưởng (Canada) đã có thiện tâm giúp đánh máy và trình bày quyển sách nầy trong dạng HTML trên Internet. (10/97)


[Thư Mục]