BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Phật giáo Nguyên thủy

PHÁP TRÍCH LỤC - 2

Huỳnh Văn Niệm soạn dịch

Phật Bảo Tự tái bản
Pagode  Buddharatanarama
3, Rue Broca
91600  Savigny Sur Orge - France
Tel: 01 69 96 49 34


Mục Lục

Pháp Trích Lục - Tập I

- Đức Phật và Phật Pháp
- Lịch sử kết tập Tam Tạng

Pháp Trích Lục - Tập II

- Phật Pháp
- Hoàng đế A-Dục

Pháp Trích Lục - Tập III

- Pháp Hành
- Thiền Minh Sát Tuệ

Chân thành cám ơn Bác sĩ Nguyễn Tối Thiện đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 04-2002)

-ooOoo-

Đầu trang | 00 || 11 | 12 | 13 | 14 | 15 || 21 | 22 | 23 | 24 | 25 || 31 | 32 | 33 | 34 | 35


[Trở về trang Thư Mục]

updated: 19-04-2002