[BuddhaSasana]

[Unicode Fonts]


       

 

Thiền Tứ niệm xứ

Thích Trí Siêu
1998

Mục Lục

[1] Vài lời cùng bạn đọc
[2] Mở đầu
[3] Tứ Niệm Xứ và Bát Nhã Tâm Kinh
[4] Tứ Niệm Xứ và Thiền Tông
[5] Thiền và Tịnh Ðộ
[6] Tứ Niệm Xứ và Bồ Tát Ðạo
[7] Phương pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ
[8] Kết luận
[9] Phụ Lục - Kinh Quán Niệm

 

Sách Thiền Tứ Niệm Xứ đã được tái bản nhiều lần. Riêng trong kỳ tái bản này sách được bổ túc thêm phần Phụ Lục với Kinh Niệm Xứ, dịch từ "Discourse on the Applications of Mindfulness" (Satipatthanasutta) trong "Middle Length Sayings" (Trung Bộ Kinh) của Pali Text Society, I.B. Horner, 1967.

(Chân thành cám ơn Dr Hồ Hồng Phước, Hội Tương Tế Phật Giáo Anh Quốc, đã có thiện tâm gửi tặng phiên bản điện tử -- Bình Anson, tháng 01, 2000).


[Chương kế]


[Thư Mục chính]

Last updated: 31-01-2000

Web master: [email protected]
[email protected]