Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

Times (Unicode) font

 

Thức Biến

Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Nxb TP. HCM, 2003


Mục Lục

  Lời giới thiệu
[01] Thức biến
[02] Duy thức
[03] Luận Tân Duy thức
[04] Kinh Bốn mươi hai chương
[05] Đại ý kinh Vu Lan
[06] Đại ý kinh Dược sư
[07] Phát tâm Bồ-đề
[08] Tám trai giới
[09] Tám trai giới theo kinh tạng Pàli
[10] Y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan
[11] Tổ Cáy
[12] Ngôi chùa Việt Nam
[13] Cây nêu ngày Tết
[14] Bồ-tát Thường Bất Khinh
[15] Khuyến tu
[16] Người tại gia tu Phật
[17] Gia đình hạnh phúc
[18] Pháp thoại đầu Xuân
[19] Vài nhận xét về nghi lễ Phật giáo
[20] Giữ vững đạo tâm
[21] Nói chuyện với Phật tử Huynh trưởng
[22] Đạo Phật ở Huế
[23] Vì hạnh phúc cho mọi người
[24.a] Tưởng niệm:

HT Thích Giác Tiên
HT Thích Mật Hiển
HT Thích Quảng Huệ
HT Thích Tâm Thông
HT Thích Giác Nhiên
HT Thích Trí Thủ
HT Thích Mật Nguyện
HT Thích Phúc Hộ
HT Thích Trí Thành
HT Thích Đức Nhuận

[24.b]

TT Thích Thiện Lộc
TT Thích Thiện Giải
HT Thích Thiện Châu
Sư bà Thích Nữ Diệu Không
Sư bà Thích Nữ Thanh Quang
Ni sư Thích Nữ Thể Thanh
Chơn An - Lê Văn Định
Ho
àng Thị Kim Cúc
Tâm Thành - Phạm Đăng Siêu
Như Phước - Tôn Nữ Thị Nhơn

-ooOoo-

LỜI GIỚI THIỆU

Do lòng trân quý, ý muốn giữ gìn các di ngôn, di bút của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, một trong những đại thụ của Phật giáo Việt Nam vừa viên tịch cách đây không lâu, sợ để lâu ngày sẽ bị thất lạc nên Viện Nghiên cứu Phật học chúng tôi cho sưu tập những bài viết, các bài giảng của Cố Trưởng lão để in ấn thành tác phẩm này. Nội dung sưu tập được sắp xếp theo ba phần:

1. Các bài nghiên cứu, giới thiệu về Duy thức học.
2. Các bài thuyết giảng Phật pháp.
3. Các bài Tưởng niệm Chư tôn Giáo phẩm và niệm vãng cho các Phật tử đã quá cố.

Những bài viết, bài giảng trên được Cố Trưởng lão thực hiện trong nhiều thời điểm khác nhau. Có bài được viết, được đăng tải trong các tạp chí Phật học bốn, năm chục năm trước; có bài được giảng cách đây năm bảy năm... Tuy thời gian không liên tục nhưng nội dung rất phong phú và đề tài rất đa dạng khiến cho tác phẩm thêm phần trân quí. Nhưng như đã nói, việc in ấn tác phẩm này là do lòng trân trọng, ý muốn gìn giữ di sản tinh thần của Cố Trưởng lão; ngoài ra để đáp ứng yêu cầu của nhiều chư Tăng Ni Phật tử đang nhớ tiếc, mong một lần nữa được thấm nhuần Pháp ngữ của bậc Thầy khả kính vừa viên tịch. Chúng tôi hy vọng sau này khi đã sưu tập đầy đủ các bài viết, bài giảng của Cố Trưởng lão vốn còn rải rác rất nhiều, chúng tôi sẽ phân loại, sắp xếp để hình thành những ấn phẩm có nội dung chuyên nhất thuận tiện hơn cho việc nghiên cứu của chư đọc giả.

Ðề tài nghiên cứu và thuyết giảng trong tác phẩm (Thức Biến) này vẫn như trong các tác phẩm khác của Cố Trưởng lão, luôn luôn phù hợp với nhiều đối tượng độc giả: Có những bài rất chuyên sâu được trình bày trong sự đơn giản tối đa; có những bài tưởng như đơn giản nhưng lại phản ánh một nội dung rất thiết yếu, cơ sở cho tư duy và hành tác. Tất cả đều được tả bằng một lối văn bình dị, đượm tình cảm chân thành của những lời giải thích, nhắn nhủ ôn tồn, thâm thiết. Rõ ràng đây là phong cách của một học giả đồng thời là một hành giả uyên thâm đức độ của một Thiền sư mà trí tuệ cao vời, từ bi sâu rộng, rạng ngời trong tùng lâm nước Việt.

Trân trọng giới thiệu cùng chư độc giả.

Phật lịch 2546-2002
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.a | 24.b

 

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Minh Tịnh đã giúp bố trí đánh máy vi tính (Bình Anson, 07-2003).

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 05-07-2003