BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Từ nguồn Diệu Pháp

Thích Nữ Trí Hải


  
 

MỤC LỤC

[01] 1. Nguồn sinh lực đạo Phật qua Trung Bộ Kinh
2. Bốn hạng người
3. Đức Phật và nụ cười
4. Hàng phục kỳ tâm
5. Nắm giữ
6. Niết bàn sinh tử
[02] 7. Ngỗng và chai
8. Hộ trì chân lý
9. Phật và Pháp
10. Phép lạ và thần thông
11. Thấy biết chân chánh
12. Vọng mỹ nhân
13. Nữ giới trong đạo Phật

-ooOoo-

 Ðầu trang | 01| 02 | Mục lục


Chân thành cám ơn đạo hữu Hồ Trung Mỹ đã gửi tặng bản vi tính (B. Anson, 07-2004)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 08-07-2004