BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thiền Quang II

219 Ấp 3, Xã An Phước, Huyện Long Thành,
Tỉnh Ðồng NaiTỳ khưu Chí Tâm

Source: Tỳ khưu Chánh Định (11-2004)

Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 11-04-2006