Phu Nu - 1

BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Địa vị người phụ nữ trong giáo lý Đức Phật

Thích Nữ Huệ Hướng


  
Thích ghét mặc nhiên chuyện của đời
Nữ nam phân biệt thế gian nơi
Huệ tâm Phật tánh thường tỏ rạng
Hướng tới chân như sáng tuyệt vời.

A. Dẫn Nhập: Khái quát phong trào Nữ quyền

B. Nội Dung

Chương I: Phụ nữ trong các chế độ xã hội thời Phật tại thế

1. Người phụ nữ trong tư tưởng cổ truyền phương Tây
2. Người phụ nữ trong quan niệm cổ truyền phương Đông

Chương II: Người phụ nữ trong giáo lý Phật giáo

1. Phẩm hạnh người phụ nữ được đề cao
2. Quyền bình đẳng trên ba phương diện:

a) Bình đẳng về mặt hiện tượng xã hội
b) Bình đẳng về mặt giáo đoàn
c) Bình đẳng về mặt tu chứng.

Chương III: Tìm hiểu một số vấn đề dẫn đến hiểu sai về địa vị người phụ nữ trong giáo lý Phật Giáo

1. Vấn đề Bát kỉnh pháp.
2. Mạt pháp sớm hơn 500 năm (khi nữ giới xuất gia)
3. Vấn đề ngũ chướng.

Chương IV: Ảnh hưởng Phật giáo đối với phụ nữ trong xã hội.

1. Phật giáo với phụ nữ trong đời thường
2. Phật giáo với phong trào bình đẳng nam nữ hiện nay.

C. Kết Luận

- Nhận xét khách quan
- Kết thúc vấn đề

-ooOoo-

Mục lục | Dẫn nhập1 | 2 | 3 | 4 | Kết luận


Source: Buddhism Today ( https://www.buddhismtoday.com ) & Quang-Duc ( https://www.quangduc.com )


[Trở về trang Thư Mục]

update: 29-04-2001